TOPlist

Blanský les in NATURA

Logo

Blanský les in NATURA je projekt financovaný ze zdrojů Evropské unie – programu Transition facility spravovaného Nadací rozvoje občanské společnosti (NROS), realizovaný neziskovou organizací DAPHNE ČR - Institut aplikované ekologie.

Hlavním motem programu je „Zapojování zemědělců, vlastníků pozemků a představitelů obcí do plánování využívání chráněného území systému Natura 2000 Blanský les“. Projekt se snaží o zlepšení vzájemné komunikace a informovanosti všech subjektů, které ovlivňují to, jak je užívána krajina v dotčeném území.


Obálka

Na základě průzkumu potřeb a názorů cílových skupin (představitelů obcí, zemědělců a vlastníků pozemků), spolupráce se Správou CHKO Blanský les a konzultací s odbornými pracovníky zainteresovaných úřadů a institucí (probíhal v letech 2005 a 2006) vznikl „Praktický pomocník pro hospodaření v Blanském lese - území zařazeném do soustavy Natura 2000“ . Tato publikace je svým obsahem zaměřena především na zamědělce jako zdroj informací pro podporu šetrného hospodaření v Blanském lese, ale mnohé zajímavé informace v ní naleznou i majitelé pozemků a nemovitostí i ostatní obyvatelé. Tištěná brožura je distribuována zdarma a můžete si ji prohlédnot i zde (pdf 2,5 MB).


Odkazy:
Blanský les in NATURA
DAPHNE

Komentáře:

reklama
Inzerce
reklama
Kremezsko

To nejlepší z Blanského lesa