TOPlist

Natura 2000

Logo

Téměř celé území CHKO Blanský les je od dubna 2005 zařazeno do národního seznamu lokalit Natura 2000 jako evropsky významná lokalita Blanský les. Natura 2000 je soustava lokalit chránících nejvíce ohrožené druhy rostlin, živočichů a přírodní stanoviště na území EU. K zařazení Blanského lesa přispěl především výskyt těchto chráněných druhů:

  • hořeček český (Gentianella praecox subsp. bohemica)
  • přástevník kostivalový (Callimorpha quadripunctaria)
  • vranka obecná (Cottus gobio)
  • mihule potoční (Lampetra planeri)
  • vrkoč útlý (Vertigo angustior)
  • netopýr velký (Myotis myotis)
  • rys ostrovid (Lynx lynx)

V blízkosti Blanského lesa se nachází také některé lokality navržené do seznamu ptačích oblastí soustavy Natura 2000:

  • Boletice
  • Českobudějovické rybníky
  • Dehtář

Odkazy:
Natura 2000

Komentáře:

reklama
Inzerce
reklama
Kremezsko

To nejlepší z Blanského lesa